Vi är ONE WATER.

Vi är övertygade om att vi människor kan uppnå stordåd om vi verkligen bestämmer oss för det. Det finns en otrolig kraft inom oss alla som vi vill ta till vara på till förmån för vårt världsvatten.

Vi gör det genom att skapa en plattform vars mål är att accelerera förändring. Genom den lyfter vi fram röster, idéer och teknologi på ett lättillgängligt, nytänkande och relevant sätt. Vare sig vi gör det genom seminarier, event eller världens tuffaste swimrun har vi ett tydligt mål: att bekämpa hotet mot vårt vatten och göra det friskt och välmående igen.

För vi har bara ett vatten.

Vi står inför en av mänsklighetens största och mest akuta utmaningar

I alarmerande takt försämras våra hav och vattens hälsa

Men vår gemensamma påverkan är också lösningen

Vatten

Vårt vatten är unikt. Det skapades för 5 miljarder år sedan, från mineraler i jordens inre har det transporterats via vulkaner och heta källor upp till jordens yta där vattenångorna omvandlades till regn, hav och sjöar. Vårt världsvatten bildades och skapade förutsättningarna för liv på jorden.

Mängden vatten på jorden är konstant och det förnyas inte, det finns inte mer utan det vatten vi dricker idag är samma vatten som dinosaurierna drack och samma vatten som kommande generationer kommer att dricka. Vårt världsvatten är ett lån som vi använder och sedan återför till vattnets eviga kretslopp.

Vatten och hav är en förutsättning för liv på jorden men klimatförändringarna orsakar katastrofala följder för vårt vatten och hela mänskligheten. Vi står inför en utveckling som kräver total förändring och absolut uppmärksamhet och vi alla måste förstå omfattningen i denna utmaning och att vatten är vår livstids viktigaste fråga.

One Water

Vattnets akuta situation kräver en omedelbar och konkret förändring. One Water skapar nu det sammanhang som krävs för att driva uppmärksamhet, förmedla kunskap och lägga grund för förändringsprocesser och aktivering. Globalt, lokalt och digitalt.

Vi skapar en plattform i fysisk och digital miljö med Sverige och Stockholms skärgård som skådeplats. Ett sammanhang där vi samlar allt från forskning och innovation, teknologi och entreprenörer till näringsliv och beslutsfattare. En miljö där man kan samlas, sprida kunskap, föra dialog, dela erfarenheter och driva en dialog om konkret utveckling och säkra de resurser som krävs för att accelerera förändring.

One Water ska positionera Sverige som en innovativ drivkraft och ett bevis på hur vi gemensamt kan skapa den context som krävs för att accelerera förändring för vårt världsvatten.

Koncept

Förändrare

Vi för samman de som kan accelerera förändring och driva utvecklingen som forskning, innovation, entreprenörer, näringsliv och beslutsfattare.

Kommunikation

Vatten är en komplex fråga som omfattar oändliga infallsvinklar och områden. Vi skapar kommunikation som underlättar förståelse, tydlighet och information. I tillägg skapar vi mediala förutsättningar i form av journalistiska underlag, pressbearbetning, talespersoner, globala experter och ambassadörer för att tillsammans med partners skapa en fokuserad medial och kommunikativ insats.

Påverkare

Vi samlar också de specialister och kommunikatörer som är bäst på att förmedla relevanta budskap. Som har kredibilitet och som är specialister men som också har ett medialt och publikt värde.

One Water Symposium

En årlig fysisk och digital sammankomst med utgångspunkt i Stockholms skärgård. Där samsas debatter, föreläsningar och utställningar i ett progressivt och lättillgängligt format under tre dagar. Seminarier streamas, lärdomar delas och innovationer lyfts fram under utvalda teman; klimatet, vattnet, haven, forskningen, teknologin, innovation och världsekonomin.

One Water Race

Vi är övertygade om att vi människor kan uppnå stordåd om vi verkligen bestämmer oss för det och vi vet att det finns en otrolig kraft inom oss att påverka vattnets situation. För att bevisa denna unika förmåga vi alla har inom oss lanseras världens tuffaste uthållighetstävlingar, One Water Race.

Världens största skärgård, från Arholma i norr till Landsort i söder, 250 km och 30.000 öar som avverkas under 72 timmar. Löpning och simning. Nonstop. Ett race och en företeelse som sätter nya ramar för uthållighetsidrott och tar mänskliga utmaningar till en helt ny nivå.

One Water Race är ett unikt format på en av världens vackraste platser som lockar världens bästa atleter, följare och skapar uppmärksamhet världen över, med vatten, ny teknologi och människans förmåga att överkomma det omöjliga i fokus.

POWERED BY

PARTNERS

One Water Education

Det viktigaste för vår framtid är att förmedla kunskap om vårt världsvatten, öka insikten och förståelsen kring helheten och den allvarliga situationen. One Water etablerar nu en utbildningsplattform för skolor, barn och ungdomar. Vårt kanske viktigaste initiativ för att på ett lättförståeligt och engagerande sätt skapa intresse, förståelse och engagemang för kommande generationer.

Ett vatten

En gemensam agenda

En plattform för att accelerera förändringen

Kontakt

One Water ska säkra Sveriges position som innovativ drivkraft globalt och är en plats där både svenska och internationella aktörer, företag och organisationer kan visa upp sitt engagemang, intresse och innovationer för vattnets och klimatets utveckling.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan samarbeta och hur vi tillsammans kan bidra till utvecklingen och processen framåt.

info@onewaterinitiative.com

Partners

One Water är en fristående organisation som är sprungen ur sport, media, kommunikation och den digitala och contentdrivna omvärld som vi lever i och ett samarbete med några av de främsta aktörerna inom respektive område. En gruppering skapad för att generera uppmärksamhet, förmedla budskap och driva förändringsprocesser. Lokalt, globalt och digitalt.

One Water Initivative AB, Riddargatan 12, 114 35 Stockholm, Sweden.